Nadubezpieczenie i niedoubezpieczenie, o co w tym chodzi?

Ubezpieczenia

Jednym z najczęściej popełnianych przez kierowców błędów przy zakupie ubezpieczenia samochodowego jest nieprawidłowe wskazanie danych dotyczących pojazdu, które z kolei stanowią punkt wyjścia do obliczenia wartości pojazdu i sumy ubezpieczenia, co przekłada się na wysokość składki ubezpieczenia, a także wysokość ewentualnego odszkodowania.

Punktem wyjścia w przypadku nadubezpieczenia i niedoubezpieczenia jest suma ubezpieczenia. Wartość ubezpieczanego auta bezpośrednio przekłada się na wysokość składki. Najczęściej im wyższa jest suma ubezpieczenia, tym wyższe składki przyjdzie nam zapłacić, dlatego naturalnym wydaje się szukanie oszczędności w tym obszarze. Jednak, celowe lub nieświadome zaniżanie wartości ubezpieczanego pojazdu nie pozostaje bez konsekwencji, bowiem suma ubezpieczenia wpływa nie tylko na wysokość składki, ale również na wysokość ewentualnego odszkodowania.

W związku z nieprawidłowym oszacowaniem wartości pojazdu, a tym samym błędnie przyjętą sumą ubezpieczenia, mogą wystąpić dwie różne sytuacje, a mianowicie nadubezpieczenie i niedoubezpieczenie.

Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie

Z niedoubezpieczeniem mamy do czynienia, gdy suma ubezpieczenia (wartość pojazdu) jest niższa od wartości rynkowej auta. Odwrotna sytuacja nazywana nadubezpieczeniem występuje wtedy, gdy samochód ubezpieczony jest na wyższą sumę niż rzeczywista jego wartość. Wartość rynkowa pojazdu jest średnią kwotą, jaką możesz otrzymać za sprzedaż samochodu. Oba przypadki nie są dla kierowców korzystne, dlatego należy ich unikać.

Zasada proporcji

W przypadku niedoubezpieczenia i wyliczania wysokości odszkodowania towarzystwa ubezpieczeniowe stosują zasadę proporcji, która działa według reguły proporcjonalności. Co to oznacza? Wyobraźmy sobie taką sytuację – ubezpieczyłeś swój samochód na 40 tysięcy złotych, a w rzeczywistości jest on wart 50 tysięcy złotych. Po miesiącu w przypadku kradzieży auto ginie. Niestety zamiast otrzymać 50 tysięcy złotych oczekiwanego odszkodowania, otrzymasz maksymalnie 40 tysięcy złotych.

Odszkodowanie w przypadku nadubezpieczenia

Niestety, jeśli chodzi o wartość odszkodowania w przypadku nadubezpieczenia zasada proporcji nie działa. W takiej sytuacji, na mocy artykułu 8241 §1 Kodeksu Cywilnego, poszkodowanemu posiadaczowi ubezpieczenia AC wypłacane jest odszkodowanie równe rzeczywistej wartości szkody.

Zgodnie z artykułem 824 §2 i §3 Kodeksu Cywilnego, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której wartość ubezpieczonego majątku, w tym wypadku samochodu, ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania umowy, ubezpieczony może zażądać od ubezpieczyciela odpowiedniego obniżenia sumy ubezpieczenia, a tym samym składki ubezpieczeniowej. Jeżeli obniżenie sumy ubezpieczenia jest uzasadnione, zakład ubezpieczeń nie może odmówić klientowi obniżenia składki. .

W sytuacji nadubezpieczenia, kierowca posiadający ubezpieczenie AC może ubiegać się także o zwrot nadpłaconej składki.

Wznowienia polisy

Zdarzyć się także może, że do niedoubezpieczenia czy nadubezpieczenie dojdzie przez przypadek. Taka sytuacja ma zwykle miejsce, kiedy wznawiamy polisę. Należy pamiętać, że ceny samochodów zmieniają się w szybkim tempie. Przedłużając ubezpieczenie warto porównać wartość auta z polisy z aktualną jego wartością rynkową.